A. Đơn vị tổ chức:

-  Hội Nấm học Việt Nam.

-  Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ.

-  Trường Đại học Kiên Giang

B. Ban Tổ chức Hội nghị:

1- Thành phần Ban tổ chức, Ban Nội dung và Tiểu Ban Thư ký

1.1- Ban Tổ chức:

- GS. TSKH. Trịnh Tam Kiệt, Chủ tịch Hội Nấm học Việt Nam - Đồng Trưởng Ban.

- GS. TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ - Đồng Trưởng Ban

- TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang - Đồng trưởng Ban.

- PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ - Phó trưởng Ban thường trực.

- TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang - Phó trưởng Ban.

- TS. Đinh Minh Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nấm học Việt Nam - Phó Trưởng Ban.

- GS. TS. Phạm Quang Thu, Phó Chủ tịch Hội Nấm học Việt Nam - Phó Trưởng Ban.

- PGS. TS. Trần Nhân Dũng, Đại học Cần Thơ - Thành viên.

- PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên - Thành viên.

- GS. TS. Nguyễn Anh Dũng, Trường Đại học Tây Nguyên - Thành viên.

- PGS. TS. Dương Minh Lam, Đại học Sư phạm Hà Nội - Thành viên.

- PGS. TS. Trần Thị Mỹ Hạnh, Đại học Quốc tế, ĐHQG TPHCM - Thành viên.

- PGS. TS. Nguyễn Bảo Quốc, Đại học Nông Lâm - Thành viên.

- PGS. TS. Trần Văn Tuấn, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN - Thành viên.

- TS. Nguyễn Thị Liên Thương, Trường Đại học Thủ Dầu Một - Thành viên.

- TS. Đỗ Thị Xuân, Đại học Cần Thơ - Thành viên

- TS. Nguyễn Văn Lẹ, Trường Đại học Kiên Giang - Thành viên.

- TS. Dương Văn Nhã, Trường Đại học Kiên Giang - Thành viên.

- ThS. Cổ Đức Trọng, Công ty Linh Chi Vina - Thành viên.

- TS. Phạm Nguyễn Đức Hoàng, Tổng thư ký Hội Nấm học Việt Nam - Thành viên.

- TS. Hồ Bảo Thùy Quyên, Đại học Mở TP. HCM - Thành viên.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Thành viên.

- TS. Phạm Châu Huỳnh, Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng - Thành viên.

- TS. Nguyễn Duy Trình, Viện Di truyền Nông nghiệp - Thành viên.

- TS. Lê Thị Huỳnh Trâm, TT Công nghệ Sinh học TP. HCM - Thành viên.

1.2- Tiểu Ban Nội dung:

- GS. TSKH. Trịnh Tam Kiệt, Chủ tịch Hội Nấm học Việt Nam - Trưởng Tiểu ban

- Chủ trì Phần Nghiên cứu cơ bản: GS. TS. Phạm Quang Thu

Các thành viên tham gia:

+ GS. TS. Nguyễn Anh Dũng

+ PGS. TS. Dương Minh Lam

+ PGS. TS. Nguyễn Bảo Quốc

+ PGS. TS. Trần Thị Mỹ Hạnh

+ TS. Trần Văn Tuấn

+ TS. Đỗ Thị Xuân

- Chủ trì Phần Công nghệ và Ứng dụng: PGS.TS. Trần Nhân Dũng

Các thành viên tham gia:

+ PGS. TS. Trần Nhân Dũng

+ TS. Nguyễn Thị Liên Thương

+ TS. Trương Bình Nguyên

+ ThS. Cổ Đức Trọng

+ TS. Ngô Xuân Nghiễn

- Chủ trì Phần Diễn đàn trao đổi về sản xuất và kinh doanh nấm ăn và nấm dược liệu: TS. Đinh Minh Hiệp và

Các thành viên tham gia:

+ Ông Nguyễn Anh, Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam.

+ TS. Nguyễn Xuân Niệm, PGĐ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Kiên Giang

+ ThS. Trần Trung Trọng, GĐ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường Kiên Giang.

+ Lê Thị Bé Ba, PGĐ Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh.

1.3- Tiểu ban thư ký:

TS. Phạm Nguyễn Đức Hoàng - Trưởng tiểu ban.

Các thành viên:

+ TS. Nguyễn Phạm Anh Thi, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ - Thành viên

+ TS. Đỗ Tấn Khang, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ - Thành viên

+ TS. Huỳnh Xuân Phong, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ - Thành viên

+ TS Trần Thị Thanh Khương, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ - Thành viên

+ TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ - Thành viên

+ ThS. Lê Thị Thu Hà, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm- Viện Di truyền nông nghiệp

+ ThS Ninh Khắc Huyền Trân, Trường Đại học Kiên Giang.

+ CN. Lê Thanh Nhàn, Viện Nấm và Công nghệ Sinh học.

Thông báo

Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV năm 2021; Email: myco_ctu2021@ctu.edu.vn 

VIỆN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260