Hội Nấm học Việt Nam (Đơn vị đại diện là Viện Nấm và Công nghệ Sinh học) phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học – Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang quyết định dời thời gian tổ chức “Hội nghị Nấm Học Toàn Quốc lần thứ IV” vào ngày 18 tháng 6 năm 2022.

A. Thời gian, địa điểm và nội dung Hội nghị:

- Thời gian: Ngày 18 tháng 06 năm 2022 (trong 1 ngày).

- Địa điểm: Hội trường 4, Lầu 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ

- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Phiên toàn thể: Tập trung vào những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu nấm học và các kết quả đạt được trong công tác nuôi trồng nấm trong nước và trên thế giới do các chuyên gia trong và ngoài nước có uy tín trong lĩnh vực nấm học trình bày.

- Phiên họp chuyên đề: Gồm 2 phần báo cáo: Treo tường (poster) và Báo cáo hội trường (oral). Các báo cáo sẽ được phân chia thành 3 Tiểu ban chính:

+ Phân loại, tiến hóa và đa dạng sinh học

+ Di truyền, sinh lý, sinh hóa và Công nghệ nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu

+ Diễn đàn trao đổi về sản xuất và kinh doanh nấm ăn và nấm dược liệu (Dành cho doanh nghiệp), định hướng phát triển ngành Nấm phục vụ sản xuất Nông nghiệp Việt Nam.

B. Đối tượng tham gia hội nghị:

Tất cả các nhà khoa học, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, bà con nông dân, sinh viên, học viên sau đại học trong cả nước quan tâm đến nội dung của Hội nghị, được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo tại Hội nghị.

E. Hình thức tham gia Hội nghị:

- Báo cáo chuyên đề: Các báo cáo được Ban Nội dung thẩm định về nội dung sẽ được phân vào các tiểu ban và mời trình bày tại Hội nghị dưới dạng báo cáo hội trường được mời (invited speaker), báo cáo hội trường (oral) và báo cáo treo tường (poster). Ban Nội dung sẽ có thông báo cụ thể đến từng báo cáo viên được chọn.

F. Tài liệu xuất bản của hội nghị:

- Kỷ yếu tóm tắt và kỷ yếu toàn văn của Hội nghị sẽ được cung cấp dạng file điện tử tại hội nghị cho các đại biểu tham dự.

- Quyển Kỷ yếu toàn văn của Hội nghị: Tất cả các báo cáo toàn văn được Ban Nội dung chấp thuận tham gia Hội nghị đều được đăng trong quyển Kỷ yếu của Hội nghị (có mã số ISSN) với số nhận văn DOI cho từng  báo cáo toàn văn và được xuất bản tại nhà Xuất Bản KHTN Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Kỷ yếu toàn văn bản in sẽ được gửi tới các nhóm tác giả được đăng bài sau khi kết thúc hội nghị.

- Ngoài ra các báo cáo viết bằng tiếng Anh có chất lượng tốt sẽ được chọn (tối đa 10 báo cáo) và hỗ trợ gửi bài cho Tạp chí quốc tế Kỹ thuật Nông nghiệp (International Journal of Agricultural Technology, Scimago Q4). Quy trình phản biện và chi phí xuất bản theo như tạp chí quy định trên website http://www.ijat-aatsea.com/

G. Đăng ký tham dự hội nghị:

- Đăng ký tham dự hội nghị bằng cách điền đầy đủ thông tin Phiếu đăng ký (Tải mẫu) và gởi cho đơn vị thường trực Hội nghị dưới dạng file hình (scan) có chữ ký đại biểu. Việc đăng ký tham dự hội nghị hợp lệ chỉ được xác nhận bằng thư điện tử trả lời của Ban Thư ký.

- Các đại biểu xin vui lòng gửi lại Phiếu đăng ký nếu không thấy hồi đáp từ Ban thư ký sau 48 giờ từ khi gửi. Các đại biểu nộp phí tham dự xin vui lòng chuyển lệ phí cùng lúc với gửi Phiếu đăng ký tham dự.

H. Lệ phí tham dự Hội nghị:

- Lệ phí tham dự Hội nghị (Bao gồm: File mềm Kỷ yếu Hội nghị, 01 phần cơm trưa tại Hội nghị, 02 coffee break):

+ 500.000 đồng/đại biểu

+ 300.000 đồng/ đại biểu là sinh viên, học viên cao học. Đơn đăng ký cần đính kèm thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học còn thời hạn.

+ Thông tin tài khoản nhận phí đăng ký tham dự Hội nghị và tham quan các trại nấm: Tên tài khoản: Viện Nấm và Công nghệ sinh học, Số tài khoản: 26010001544649; Ngân Hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình.

Thời gian đăng ký

- Các đại biểu không có bài báo cáo: đến hết ngày 31/05/2022.

- Các đại biểu có bài báo cáo tại hội nghị: đến hết ngày 15/05/2022. Đại biểu đăng ký tham gia báo cáo tại Hội ký gửi kèm Tóm tắt báo cáo (theo định dạng mẫu của Hội nghị) khi đăng ký. Số lượng tối đa báo cáo khoa học tham gia hội nghị của cùng một tác giả chính (corresponding author) là 02 báo cáo.

- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: đến hết ngày 20/05/2022 được xác định bằng thời điểm nhận thư điện tử tại địa chỉ của đơn vị tổ chức. Các báo cáo toàn văn được gởi 01 bản đã được định dạng theo mẫu của hội nghị (đính kèm theo thông báo) dưới tệp tin MSWord bằng thư điện tử (email) về đơn vị thường trực Hội nghị. Báo cáo chỉ được xác nhận đã nhận bài từ Ban thư ký bằng thư điện tử trả lời.

- Các tác giả vui lòng gửi lại báo cáo nếu không thấy hồi đáp từ Ban thư ký sau 48 giờ từ khi gửi.

- Các báo cáo được gửi đến địa chỉ liên lạc của Đơn vị thường trực Hội nghị.

H. Lệ phí tham dự Hội nghị:

- Lệ phí tham dự Hội nghị sẽ được cập nhật theo thông báo sau tùy theo tình hình thực tế và tài trợ.  

- Lệ phí tham dự dành cho sinh viên, học viên cao học sẽ thấp hơn các đại biểu thông thường. Đơn đăng ký cần đính kèm thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học còn thời hạn.

- Các tác giả tham gia báo cáo khoa học và có yêu cầu đăng bài báo cáo trong Tuyển tập của Hội nghị cần đóng trước lệ phí phản biện là 1.000.000 đồng/báo cáo. Các báo cáo được chọn đăng trong tuyển tập sẽ được hỗ trợ một phần chi phí in ấn. Thông tin tài khoản nhận lệ phí phản biện: Viện Nấm và Công nghệ Sinh học; Số tài khoản (VNĐ): 260.10.00.1427397; Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Mỹ Đình.

I. Đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi:

Đại biểu tham dự Hội nghị tự túc phương tiện di chuyển, ăn uống và nghỉ ngơi.

J. Trường hợp bất khả kháng:

- Hội thảo sẽ tổ chức theo mô hình trực tuyến.

- Các báo cáo toàn văn đã gửi trước ngày 21/03/2022 sẽ được gửi phản biện và nếu được chấp nhận sẽ được gửi giấy nhận đăng trong năm 2022 và xuất bản trong kỷ yếu toàn văn của Hội nghị.

K. Thông tin về Hội nghị:

Thông tin về Hội nghị sẽ được cập nhật theo các thông báo sau.

Mọi chi tiết về Hội nghị, vui lòng liên hệ:

Đơn vị thường trực Hội nghị:

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Hội Nấm học Việt Nam (Đơn vị đại diện là Viện Nấm và Công nghệ Sinh học) phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học – Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang quyết định dời thời gian tổ chức “Hội nghị Nấm Học Toàn Quốc lần thứ IV” vào ngày 18 tháng 6 năm 2022.

A. Thời gian, địa điểm và nội dung Hội nghị:

- Thời gian: Ngày 18 tháng 06 năm 2022 (trong 1 ngày).

- Địa điểm: Hội trường 4, Lầu 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ

- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Phiên toàn thể: Tập trung vào những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu nấm học và các kết quả đạt được trong công tác nuôi trồng nấm trong nước và trên thế giới do các chuyên gia trong và ngoài nước có uy tín trong lĩnh vực nấm học trình bày.

- Phiên họp chuyên đề: Gồm 2 phần báo cáo: Treo tường (poster) và Báo cáo hội trường (oral). Các báo cáo sẽ được phân chia thành 3 Tiểu ban chính:

+ Phân loại, tiến hóa và đa dạng sinh học

+ Di truyền, sinh lý, sinh hóa và Công nghệ nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu

+ Diễn đàn trao đổi về sản xuất và kinh doanh nấm ăn và nấm dược liệu (Dành cho doanh nghiệp), định hướng phát triển ngành Nấm phục vụ sản xuất Nông nghiệp Việt Nam.

B. Đối tượng tham gia hội nghị:

Tất cả các nhà khoa học, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, bà con nông dân, sinh viên, học viên sau đại học trong cả nước quan tâm đến nội dung của Hội nghị, được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo tại Hội nghị.

E. Hình thức tham gia Hội nghị:

- Báo cáo chuyên đề: Các báo cáo được Ban Nội dung thẩm định về nội dung sẽ được phân vào các tiểu ban và mời trình bày tại Hội nghị dưới dạng báo cáo hội trường được mời (invited speaker), báo cáo hội trường (oral) và báo cáo treo tường (poster). Ban Nội dung sẽ có thông báo cụ thể đến từng báo cáo viên được chọn.

F. Tài liệu xuất bản của hội nghị:

- Kỷ yếu tóm tắt và kỷ yếu toàn văn của Hội nghị sẽ được cung cấp dạng file điện tử tại hội nghị cho các đại biểu tham dự.

- Quyển Kỷ yếu toàn văn của Hội nghị: Tất cả các báo cáo toàn văn được Ban Nội dung chấp thuận tham gia Hội nghị đều được đăng trong quyển Kỷ yếu của Hội nghị (có mã số ISSN) với số nhận văn DOI cho từng  báo cáo toàn văn và được xuất bản tại nhà Xuất Bản KHTN Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Kỷ yếu toàn văn bản in sẽ được gửi tới các nhóm tác giả được đăng bài sau khi kết thúc hội nghị.

- Ngoài ra các báo cáo viết bằng tiếng Anh có chất lượng tốt sẽ được chọn (tối đa 10 báo cáo) và hỗ trợ gửi bài cho Tạp chí quốc tế Kỹ thuật Nông nghiệp (International Journal of Agricultural Technology, Scimago Q4). Quy trình phản biện và chi phí xuất bản theo như tạp chí quy định trên website http://www.ijat-aatsea.com/

G. Đăng ký tham dự hội nghị:

- Đăng ký tham dự hội nghị bằng cách điền đầy đủ thông tin Phiếu đăng ký (Tải mẫu) và gởi cho đơn vị thường trực Hội nghị dưới dạng file hình (scan) có chữ ký đại biểu. Việc đăng ký tham dự hội nghị hợp lệ chỉ được xác nhận bằng thư điện tử trả lời của Ban Thư ký.

- Các đại biểu xin vui lòng gửi lại Phiếu đăng ký nếu không thấy hồi đáp từ Ban thư ký sau 48 giờ từ khi gửi. Các đại biểu nộp phí tham dự xin vui lòng chuyển lệ phí cùng lúc với gửi Phiếu đăng ký tham dự.

H. Lệ phí tham dự Hội nghị:

- Lệ phí tham dự Hội nghị (Bao gồm: File mềm Kỷ yếu Hội nghị, 01 phần cơm trưa tại Hội nghị, 02 coffee break):

+ 500.000 đồng/đại biểu

+ 300.000 đồng/ đại biểu là sinh viên, học viên cao học. Đơn đăng ký cần đính kèm thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học còn thời hạn.

+ Thông tin tài khoản nhận phí đăng ký tham dự Hội nghị: Tên tài khoản: Viện Nấm và Công nghệ sinh học, Số tài khoản: 26010001544649; Ngân Hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình.

Thời gian đăng ký

- Các đại biểu không có bài báo cáo: đến hết ngày 31/05/2022.

- Các đại biểu có bài báo cáo tại hội nghị: đến hết ngày 15/05/2022. Đại biểu đăng ký tham gia báo cáo tại Hội ký gửi kèm Tóm tắt báo cáo (theo định dạng mẫu của Hội nghị) khi đăng ký. Số lượng tối đa báo cáo khoa học tham gia hội nghị của cùng một tác giả chính (corresponding author) là 02 báo cáo.

- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: đến hết ngày 20/05/2022 được xác định bằng thời điểm nhận thư điện tử tại địa chỉ của đơn vị tổ chức. Các báo cáo toàn văn được gởi 01 bản đã được định dạng theo mẫu của hội nghị (đính kèm theo thông báo) dưới tệp tin MSWord bằng thư điện tử (email) về đơn vị thường trực Hội nghị. Báo cáo chỉ được xác nhận đã nhận bài từ Ban thư ký bằng thư điện tử trả lời.

- Các tác giả vui lòng gửi lại báo cáo nếu không thấy hồi đáp từ Ban thư ký sau 48 giờ từ khi gửi.

- Các báo cáo được gửi đến địa chỉ liên lạc của Đơn vị thường trực Hội nghị.

H. Lệ phí tham dự Hội nghị:

- Lệ phí tham dự Hội nghị sẽ được cập nhật theo thông báo sau tùy theo tình hình thực tế và tài trợ.  

- Lệ phí tham dự dành cho sinh viên, học viên cao học sẽ thấp hơn các đại biểu thông thường. Đơn đăng ký cần đính kèm thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học còn thời hạn.

- Các tác giả tham gia báo cáo khoa học và có yêu cầu đăng bài báo cáo trong Tuyển tập của Hội nghị cần đóng trước lệ phí phản biện là 1.000.000 đồng/báo cáo. Các báo cáo được chọn đăng trong tuyển tập sẽ được hỗ trợ một phần chi phí in ấn. Thông tin tài khoản nhận lệ phí phản biện: Viện Nấm và Công nghệ sinh học 26010001544649 Ngân Hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình

I. Đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi:

Đại biểu tham dự Hội nghị tự túc phương tiện di chuyển, ăn uống và nghỉ ngơi.

J. Trường hợp bất khả kháng:

- Hội thảo sẽ tổ chức theo mô hình trực tuyến.

- Các báo cáo toàn văn đã gửi trước ngày 21/03/2022 sẽ được gửi phản biện và nếu được chấp nhận sẽ được gửi giấy nhận đăng trong năm 2022 và xuất bản trong kỷ yếu toàn văn của Hội nghị.

K. Thông tin về Hội nghị:

Thông tin về Hội nghị sẽ được cập nhật theo các thông báo sau.

Mọi chi tiết về Hội nghị, vui lòng liên hệ:

Đơn vị thường trực Hội nghị:

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260

Email: myco_ctu2021@ctu.edu.vn

Website: https://hoinghinamhoc2021.ctu.edu.vn/

Liên lạc:     Đăng ký tham dự và nhận báo cáo: TS. Đỗ Thị Xuân

Điện thoại: 0914381961     Email: myco_ctu2021@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260

Email: myco_ctu2021@ctu.edu.vn

Website: https://hoinghinamhoc2021.ctu.edu.vn/

Liên lạc:     Đăng ký tham dự và nhận báo cáo: TS. Đỗ Thị Xuân

Điện thoại: 0914381961     Email: myco_ctu2021@ctu.edu.vn

Thông báo

Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV năm 2021; Email: myco_ctu2021@ctu.edu.vn 

VIỆN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260